Backlinks: Šta su povratne veze i kako utiču na posetu sajtu

Backlinks: Šta su povratne veze i kako utiču na posetu sajtu

Osim što vam direktno donose posetu sa drugih izvora, povratne veze (backlinks) su jak signal Googlu za visoku

Backlinks, što je engleski naziv za dolazne ili povratne veze, predstavlja linkove na drugim sajtovima koje vode do sadržaja koji se nalazi na vašem sajtu. Osim toga što ovi linkovi direktno mogu dovesti posetioce sa njihovog izvora, oni su, mnogo važnije, jak signal Googlu i drugim pretraživačima o kvalitetu i relevantnosti vaših stranica i potrebi da ih postavi na bolju poziciju u rezultatima pretrage.

Kako povratne veze utiču na poziciju u pretrazi?

Povratne veze su jedan od preko 200 SEO faktora koje Google koristi kako bi svojim korisnicima prikazao najbolje rezultate za njihove pretrage, ali i jedan od najbitnijih. Po rečima Googlovih naučnika, dva ubedljivo najbitnija signala za pozicioniranje svake stranice su kvalitet sadržaja i broj i autoritet povratnih veza.

Tačan način funkcionisanja Google algoritama je poslovna tajna kompanije ali lako je pretpostaviti zašto su povratne veze tako bitan faktor. Što je sadržaj kvalitetniji, stručniji, popularniji, sveobuhvatniji, to je veća šansa da će češće biti citiran, linkovan i ponuđen posetiocima na drugim sajtovima kao dodatno objašnjenje ili referenca. Broj referenci podiže značaj sadržaja, njegov  autoritet i relevantnost, i Google će ga pre prikazati na visokoj poziciji u rezultatima pretrage za određene termine.

Ako imate u vidu da više od 90% ljudi nikada ne ode dalje od prve stranice na Googlu, a da na prvi organski rezultat klikne čitavih 33% posetilaca, lako je videti kako kvalitetne dolazne veze mogu direktno i značajno povećati posetu vašem sajtu.

Šta je PageRank i kako utiče na kvalitet povratnih veza?

PageRank tj. Pejdž rang, je jedan od prvih Google algoritama čiji cilj je bio da se stranice u rezultatima pretrage sortiraju na osnovu distribucije povratnih linkova. Stranice koje imaju više linkova usmerenih ka njima povećavaju svoj rang i prenose ga dalje putem linkova na druge stranice ka kojima imaju veze čime se i njima povećava rang.

Ovo ima nekoliko bitnih posledica:

  • Što je veći rang stranice veći je i rang koji prenosi svojim linkovima
  • Stranice koje u sebi imaju veliki broj linkova prenose manji rang od stranica sa malo linkova
  • Sâm broj linkova nije jedini faktor koji određuje rang stranice

Pejdž rang je vremenom menjan i optimizovan kako bi u obzir uzeo i neke druge faktore, tako da se njegov izvorni oblik danas uzima više kao primer nego kao stvarno merilo za sortiranje stranica. I pored toga, dobar je način za uprošćeno prikazivanje odnosa broja i kvaliteta dolaznih veza i autoriteta stranice i sajta kao posledice toga.

Domain authority i Page authority

Iako je Google algoritam za sortiranje rezultata poslovna tajna, postoje načini da se pretpostavi verovatnoća da se određena stranica ili sajt nađu u rezultatima pretrage. Jedan od najpouzdanijih je Page i Domain authority (autoritet stranice i domena) koji je direktno uslovljen kvalitetom i brojem povratnih veza.

Domain authority i Page authority razvijeni su od strane kompanije Moz i sajtovima i stranicama daju vrednost od 1 do 100 po tome koliko su verovatni da se nađu u rezultatima pretrage. Ocene su po logaritamskoj skali, što znači da je teže napredovati što je ocena viša.

Page i Domain authority su bolje merilo kvaliteta izvora povratnih veza od Pejdž ranga jer u obzir uzimaju više faktora koji utiču na poziciju na pretraživačima.

Da li su sve povratne veze iste?

Sâm broj i kvalitet dolaznih veza nisu jedini faktori koje Google uzima u obzir. Nekada je jedan izvor bitniji signal o relevantnosti sadržaja od drugog iako im je autoritet i rang na prvi pogled isti.

  • Veliki broj povratnih veza sa različitih domena jači je signal Googlu od mnogo većeg broja sa istog domena.
  • Povratni linkovi sa .edu, .org i .gov domena nose veću težinu od linkova sa drugih internacionalnih i nacionalnih domena. Sa druge strane, linkovi sa nacionalnih domena nose veću vrednost od nekih drugih za lokalne rezultate.
  • Linkovi na sajtovima iz iste ili povezane oblasti su vredniji od linkova iz nepovezanih. U nekim situacijama Google može čak koristiti oblast sajtova povratnih linkova za utvrđivanje oblasti sajta na koji upućuju - tehnologija ili poljoprivreda za termin Apple, automobilska ili filmska industrija za termin Cars.
  • Google najveću vrednost daje linkovima koji se nalaze u samom tekstu stranice, za njima slede linkovi u bočnom meniju i podnožju, i konačno linkovi u komentarima, postovima foruma i sl. Linkovi u komentarima i na forumuma mogu biti i kontraproduktivni ukoliko je njihov broj na stranici previše veliki.
  • Tekstualni linkovi imaju veću vrednost u odnosu na slike, dugmiće ili web adrese, a i sâm tekst koji je linkovan (anchor text), ukoliko je relevantan, može uticati na kvalitet dolaznog linka.
  • Linkovi na samostalnim sajtovima nose veću vrednost od linkova na Web 2.0 sajtovima, kao što su WordPress, Blogspot ili Tumblr, koji opet nose mnogo veću vrednost od linkova objavljenih na društvenim mrežama.

Manipulacije povratnim vezama

Neke dolazne veze mogu oštetiti vaš sajt ukoliko su rezultat nedozvoljenih radnji

Izgradnja velikog broja kvalitetnih dolaznih veza naporan je i dugotrajan posao. Mnogo je lakše napisati hiljadu komentara na forumima nego dobiti jedan povratni link na kvalitetnom i visokorelevantnom sajtu u istoj ili povezanoj oblasti. Iz tog razloga mnogi pribegavaju postupcima koji se mogu podvesti pod Blackhat SEO - SEO optimizaciju koja je u suprotnosti sa Google preporučenom praksom.

Kupovina linkova

Kupovina linkova podrazumeva novčanu nadoknadu u zamenu za povratni link na sajtu. Google ne zabranjuje reklamiranje i kupovinu prostora za banere na sajtovima ali zabranjuje linkove koji prenose rang stranice. U njegovim očima novac tada nije dat za promociju proizvoda ili usluge već za kupovinu povratne veze.

Baner ili tekstualni link moguće je veoma lako postaviti i dati uputstvo pretraživačima da ne prenose rang sajta na dolaznu stranicu, što se postiže korišćenjem rel="nofollow" taga u samom linku.

Zamena linkova za robu

Google je nedavno obavestio blogere da neće više dozvoljavati povratne linkove u tekstovima posvećenim određenim proizvodima ukoliko su u zamenu ti proizvodi dobijeni besplatno. To bi značilo da su svi oblici ocena proizvoda, uputstava za korišćenje i slično sada zabranjeni ukoliko su proizvodi dati isključivo iz razloga da se obezbede povratni linkovi ka stranici proizvoda.

Postavlja se pitanje kako Google zna da su određeni proizvodi poklonjeni? U pojedinačnim slučajevima verovatno ne zna, ali može pratiti trendove vezane za pojedine blogere i pojedine proizvođače i ukoliko primeti određene nepravilnosti napraviti veoma dobru pretpostavku. Kao i u prethodnom slučaju, sve se lako rešava korišćenjem rel="nofollow" taga.

Razmena linkova

Razmena linkova je nekada bila popularan način za podizanje rejtinga sajta ali je vremenom izgubila svoju originalnu funkciju. Google je počeo da neutrališe obimne uzajamne povratne veze i umesto da svaki sajt prenosi rang onom drugom sada se ovaj uticaj potire.

Farma linkova

Farma linkova predstavlja bilo koji broj sajtova koji se uzajamno linkuju i na taj način podižu svoj rang. S obzirom na to da su ovi sistemi mnogo kompleksniji od obične razmene linkova, da su neki sajtovi povezani sa nekima a sa nekima ne, da ka nekima postoje povratne veze a ka nekima ne postoje, da osim uzajamnih postoje i linkovi ka sajtovima van sistema, jako je teško definisati ih i isključiti njihove veze iz računice, iako je Google postao mnogo bolji u njihovoj detekciji poslednjih godina.

Cilj farmi linkova nije samo da međusobno podignu rang već pre svega da korisnicima prodaju usluge povratnih veza. Na ovaj način kupljene veze imaju veću težinu od onih napravljenih na besplatnim platformama za razmenu linkova.

Spam sadržaja

Spam sadržaja, najčešće blogova, predstavlja uglavnom automatsko postovanje komentara na blogovima, forumima, Wiki stranicama i svim drugim oblicima postova koji dozvoljavaju ostavljanje linkova. Karakteristika ovakvih komentara je da oni ne dodaju nikakvu vrednost sadržaju već im je jedina funkcija ostavljanje povratnih veza ka željenim sajtovima u cilju podizanja njegovog ranga.

Automatski kreirane stranice

Mnogi alati pružaju mogućnost automatske izmene teksta korišćenjem sinonima i promenom redosleda rečenica i reči u rečenici. Na ovaj način moguće je stvoriti veliki broj stranica praktično iste sadržine koje Google i drugi pretraživači neće automatski odbaciti zbog kopiranog sadržaja.

Ova tehnika dobila je na značaju poslednjih godina od kako je Google počeo veću vrednost da daje linkovima koji se nalaze u samom tekstu u odnosu na linkove u podnožju i bočnom meniju stranica.

Manipulacija tekstom linka

Ukoliko veliki broj povratnih veza sadrži određene ključne reči u pokušaju da stranica bude što bolje pozicionirana za upravo te termine, Google to može smatrati oblikom manipulacije. Sa druge strane, Google veću težinu daje upravo tim povratnim vezama koje u tekstu sadrže ključne reči, tako da je ovo više način borbe protiv automatskog postovanja linkova nego kažnjavanje sajtova za dobar i visoko deljen sadržaj i optimizovane veze.

Kazne od strane Googla

Ukoliko vaš sajt ne ispunjava kriterijume postavljene od strane Googla koji se tiču izgradnje linkova može biti kažnjen za to spuštanjem ranga, nižom pozicijom u rezultatima pretrage, a u nekim situacijama i kompletnim izbacivanjem stranice i sajta iz njegovog indeksa.

Razlozi za to mogu biti mnogobrojni - sumnjivo veliki broj linkova sa sajtova niskog kvaliteta, linkovi sa sajtova koje Google smatra spamujućim za posetioce, linkovi sa sajtova koji preusmeravaju posetioce ili služe prvenstveno za prikazivanje banera i sl. Sve to kao i učestvovanje u pokušaju manipulacije pozicijom u rezultatima pretrage pomenutim ranije.

Bitno je razumeti da u očima pretraživača linkovi koje gradimo stvaraju i sliku o nama. Ukoliko su ti linkovi nekvalitetni, nesigurni ili obmanjujući, pretraživači nas sigurno neće postaviti visoko u rezultatima pretrage. Naprotiv.

Ukoliko je naš sajt kažnjen od strane Googla, dobićemo opomenu za to preko Google Search Console (raniji Webmaster Tools). GSC je besplatan alat ali je prethodno potrebno prijaviti se i verifikovati vlasništvo nad sajtom, što je proces koji traje nekoliko minuta.

GSC pruža opciju da se odreknemo spornih povratnih veza tako što ćemo uneti linkove ka stranicama sa kojih potiču. Nakon što ovo učinimo i Google proveri da li su razlozi za kaznu uklonjeni, sajt će povratiti rang i poziciju u rezultatima pretrage. Naravno, ovo može potrajati, pogotovo ukoliko je kazna drastična i po više osnova.

Kako izgraditi kvalitetne povratne veze?

Kvalitetni povratni linkovi podižu rang i autoritet sajta

Izgradnja povratnih veza je proces koji traje sve dok postoji i sâm sajt. Zapravo, to je tema koja zaslužuje sopstveni članak - kako primeniti postojeća iskustva i tehnike na svoj biznis da izgradite što veći broj povratnih veza, povećate posetu sajtu i podignete njegov rang i autoritet.

Povećajte broj povratnih veza među postojećim saradnicima

Ukoliko vi ili vaši zaposleni vodite lične blogove, ne zaboravite da svaki put kada ste u mogućnosti i kada je prikladno ostavite link ka sajtu i pojedinačnim stranicama. Isto važi za vaše saradnike, klijente ili poslovne partnere. Razmena linkova sa velikim brojem nepovezanih sajtova sigurno vam ništa neće doneti, ali dobro plasiran logo sa linkom na partnerskom sajtu može imati veoma velike koristi.

Stvarajte originalan sadržaj

Google obožava originalan i kvalitetan sadržaj! Razmišljajte u više dimenzija - tekstu, slici, zvuku, video prikazu... Što je vaš sadržaj u startu bolje pozicioniran, to je veći njegov potencijal da samostalno, organski stvara povratne veze. Šta je to što biste vi podelili na vašem sajtu ukoliko jednog dana otkrijete? Neka vam to bude putokaz za stvaranje sopstvenog sadržaja.

Promovišite sadržaj

Originalan i kvalitetan sadržaj nema funkciju ako niko nije u stanju da ga otkrije. Kontaktirajte druge sajtove, blogove, uticajne osobe iz oblasti i sve one koji bi mogli imati koristi od vašeg sadržaja. Nemojte pisati bukvalno svakome jedan te isti imejl koji ćete samo kopirati i poslati, ali ukoliko smatrate da imate sadržaj koji bi mogao biti koristan ili zanimljiv posetiocima određenog sajta, ne ustručavajte se da kontaktirate njegovog urednika.

Olakšajte deljenje sadržaja

Ponekad je količina angažovanja urednika na nekom sajtu ono što čini razliku između dobijene i nedobijene povratne veze. Postavite dugmiće za deljenje, po mogućstvu i kôd za direktno ubacivanje u sajt ukoliko je u pitanju slika, video ili audio zapis. Učinite sve što možete da uredniku olakšate da vaš sadržaj podeli, citira ili unese kao referencu na njegovoj stranici.

Pišite kvalitetne gostujuće tekstove

Jedan od najlakših načina da dobijete povratne veze je da ih samostalno stvorite. Uslov za to je originalan i kvalitetan sadržaj koji biste ponudili drugim sajtovima za uzvrat.

Neka dolazna veza koju napravite ne bude samo prazna referenca. Učinite tako da ona bude dopuna teme o kojoj ste pisali, dodatna informacija za one koje zanima, bonus za one koji žele da saznaju više... Na taj način ne samo da ćete podići rang svog sajta već i kvalitet posetilaca koji dolaze na preporuku sa drugih.

Kako će dolazne veze uticati na poziciju u budućnosti?

Jako je teško predvideti u kojem smeru će se Google i drugi pretraživači kretati. I pored toga, na osnovu trenutnih tendencija, moguće je pretpostaviti određene stvari.

Kvalitet povratnih veza postaće još bitniji od njihovog broja

Google će više ceniti veze koje se nalaze u kontekstu teksta, na sajtovima iz iste oblasti i koje deluju kao da su nastale organskim putem. Veze u komentarima i postovima koji omogućavaju slobodno ostavljanje linkova vremenom će u potpunosti izgubiti svoju važnost.

Sadržaj, više nego linkovi, određivaće prikaz rezultata

Google je već sada počeo iz rezultata pretrage da izostavlja sporne sajtove koji se trude da stvore lažnu sliku o generalno prihvaćenim stvarima, bez obzira na broj dolaznih veza. Tako se u rezultatima neće nalaziti sajtovi posvećeni teorijama zavere, kao i oni koji prikazuju alternativne teorije evolucije, sletanja na mesec, istorijskih činjenica i slično, osim ukoliko terminima pretrage to nije eksplicitno naglašeno.

Takođe, sistem veštačke inteligencije koji Google razvija i koji je u stanju da razume kontekst pitanja i način na koji sadržaj sajta odgovara na to pitanje dodatno će povećati značaj kvalitetnog sadržaja u odnosu na broj linkova.

Broj povratnih veza na društvenim mrežama dobiće na značaju

Društvene mreže omogućile su svakome da postane autor i urednik sopstvenog naloga. Google još uvek nema najjasniju poziciju prema linkovima podeljenim na društvenim mrežama, ali sigurno je da će u budućnosti one na značajniji način uticati i na poziciju u rezultatima pretrage.

Bez obzira na sve ostalo, povratne veze će ostati jedan od najvažnijih signala

Hteli to da priznamo ili ne, linkovi su najjednostavniji način na koji glasamo za sadržaj za koji mislimo da ima određenu vrednost na internetu. Ni u budućnosti se to neće promeniti, osim što će određeni oblici dobijati na većem značaju, dok će ga neki drugi gubiti.

Ukoliko želite dobar plasman u rezultatima pretrage, sada i u budućnosti, veliki broj kvalitetnih povratnih veza sa sajtova i stranica visokog autoriteta osnova su bez koje se o tome ne može ni razmišljati.

Imate nedoumice vezane za sopstveni biznis i potreban vam je savet?

Ostavi komentar