Google oglasi: Pronađite klijente koji traže vaše usluge

Google oglasi: pronađite klijente koji traže vaše usluge

Google oglasi su najjednostavniji i najpopularniji način da svoje proizvode i usluge direktno ponudite klijentima na internetu. Prednost koju imaju Google oglasi u odnosu na neke druge oblike oglašavanja je to što potencijalni klijenti do kojih dolazite, ukoliko je vaša kampanja stručno osmišljena i dobro optimizovana, već imaju potrebu za vašim uslugama i mnogo je veća verovatnoća da ćete sa njima ostvariti prodaju.

Google oglasi pružaju izuzetne mogućnosti korisnicima da svoju kampanju optimizuju po terminima pretrage, ciljanoj demografiji, interesovanjima, lokaciji i slično, više nego bilo koji drugi medijum. A činjenica da je Google najveći i najpopularniji svetski pretraživač i da se njegova poseta meri u milijardama jedinstvenih korisnika mesečno znači da je izuzetno lako pronaći upravo onoga kome su vaše usluge potrebne i ko ima najveće šanse da vašu ponudu iskoristi.

Google vam nudi mogućnost da svoje usluge ponudite korisnicima u rezultatima pretrage na samom Googlu ili nekom od partnerskih sajtova kojima Google pruža podršku, na banerima sajtova na kojima su omogućeni Google oglasi, na Youtubu (na stranicama ili u samim video klipovima), Google mapama, Gmailu i drugim alatkama, u listingu proizvoda itd.

U zavisnosti od ciljeva vaše marketing kampanje zavisi i za koji oblik reklamiranja ćete se odlučiti i koji je najprimereniji za vašu ponudu. Dobar marketing stručnjak u stanju je da kampanju prilagodi vama, vašoj kompaniji, specifičnosti vaših usluga, ciljanom tržištu, konkurenciji i ostvari najbolje moguće rezultate u okviru vašeg budžeta.

Kako funkcioniše Google oglašavanje?

Google Adwords (ime Google usluge za plasiranje oglasa), nudi tri osnovna načina oglašavanja:

  • Google oglašavanje u rezultatima pretrage
  • Google oglašavanje na banerima
  • Google oglašavanje video klipovima

Sama alatka nudi opcije koje su prilagođene uslugama korisnika, recimo listing proizvoda je posebna opcija iako se oni prikazuju u rezultatima pretrage na samom Googlu, ili oglašavanje aplikacije koje je moguće na svim platformama, ali za bolje razumevanje načina plasiranja reklame ova podela je najpraktičnija.

Google oglašavanje u rezultatima pretrage

Google oglašavanje u rezultatima pretrageKada korisnik ukuca termine pretrage na Googlu ili nekom od partnerskih sajtova kojima Google pruža podršku (b92 je dobar primer), pored "organskih" rezultata pretrage, odnosno rezultata za koje Google veruje da mogu na najbolji način pomoći posetiocu da pronađe željeni odgovor, Google nudi mogućnost i plasiranja plaćenih reklama za te termine koji se nazivaju i ključne reči. Plasman i cena reklame zavise od mnogih faktora - tipa ključnih reči, stranice na koju vodi reklama, konkurencije, budžeta i slično. Sâm algoritam je previše komplikovan da bi se sažeo u par reči  i ujedno je poslovna tajna kompanije ali cilj Googla je da svojim posetiocima u svakom trenutku pruži najbolje rezultate za tražene termine.

Prednost ovog vida oglašavanja je to što pruža priliku korisnicima Google Adwordsa da dopru do klijenata kojima je u tom trenutku potrebna njihova usluga, što povećava šansu da se ostvari direktna prodaja.

Google oglašavanje na banerima

Google oglašavanje na banerimaDrugi popularan način oglašavanja preko Google Adwordsa je putem banera na Googlovim i partnerskim sajtovima.

Kada sajt postane Googlov partner, on mu ustupa prostor na svojim stranicama za plasiranje reklamnog banera u zamenu za procenat zarade. Na taj način korist ima sajt koji ustupa uslugu, Google, klijent koji plasira reklamu kao i posetilac sajta kojem je reklama namenjena i za koga je optimizovana.

Za razliku od rezultata pretrage gde se prikazuju Google oglasi koji su fokusirani da uslugu ponude klijentu kojem je ona neophodna i aktivno je traži, Google baneri su optimizovani prema interesovanjima posetilaca sajtova, demografiji, tematici samoga sajta i slično.

Drugim rečima, cilj nije da posetilac obavezno vas odabere od konkurencije za uslugu koja mu je potrebna, već da među ciljnom grupom potencijalnih klijenata pronađete one koje bi vaša usluga mogla da zainteresuje. Ovaj vid reklamiranja pruža priliku da promovišete svoj brend i usluge i doprete do mnogo šireg kruga potencijalnih klijenata nego što su samo oni koji vaše usluge ili proizvode aktivno traže.

Druga bitna razlika je to što ovaj vid oglašavanja nudi vizuelno bogatije iskustvo od obične tekstualne reklame i pruža vam priliku da je u potpunosti prilagodite vašem brendu, kompaniji i ciljevima marketing strategije.

Google oglašavanje video klipovima

Google oglašavanje video klipovimaGoogle je i ranije davao mogućnost plasiranja tekstualne reklame ili banera na Youtube i srodnim klipovima, ali od pre nekoliko godina otvorio je mogućnost plasiranja i video reklame koja se posetiocima sajta prikazuje pre sadržaja koji imaju nameru da gledaju, u bočnom meniju ili na stranicama pretrage (treba razlikovati ova dva tipa reklamiranja jer prvi spada u reklamiranje putem banera iako se prikazuje u okviru video klipa).

Ovo je dalo opciju klijentima sa većim budžetom za marketing da istraže nove mogućnosti plasiranja poruke, i što se tiče medijuma približe se televiziji čija je gledanost poslednjih godina u konstantnom padu, dok poseta na Youtubu i srodnim sajtovima stalno raste.

Od čega se Google oglasi sastoje?

Google oglasi na rezultatima pretrage za određeni termin sastoje se od osnovnog sadržaja i dodatnih elemenata koji daju bolje objašnjenje ponuđenih usluga, povećavaju funkcionalnost oglasa i pružaju korisnicima više opcija.

Osnovni sadržaj su naslov, link i dve linije opisa koji se uvek prikazuju u rezultatima, nekad u tri reda, nekada u četiri, u zavisnosti od strukture oglasa i drugih ograničenja. Njihova funkcija je da privuku pažnju klijenta, da predstave usluge ili proizvode koji se nude i objasne zašto su oni bolji izbor od konkurencije. Sve to u veoma ograničenom prostoru od samo 95 karaktera!

Pored osnovnog sadržaja, postoje brojni dodaci koji se mogu prikazati ili ne u zavisnosti od strategije kampanje i ograničenja koja Google postavlja od pojedinačne pretrage do pretrage. Možete obogatiti svoj oglas brojem telefona za direktan poziv sa mobilnih uređaja, lokacijom za lakše pronalaženje na mapi, specijalnim pozivom na akciju, dodatnim linkovima ka delovima sajta itd.

Za razliku od rezultata na stranici pretrage, oglasi na banerima mogu biti čisto tekstualni ili vizuelni i to statične slike ili animirani i interaktivni elementi. Ovo omogućava onima sa većim budžetom za marketing ili poznavanjem animacije i programiranja da kreiraju originalan sadržaj koji će odskakati od konkurencije i privlačiti veći broj interakcije a samim tim i akvizicije, bilo da je ona novčana ili nematerijalnog tipa. Treba istaći da Google pruža besplatan alat kojim veoma lako možete stvoriti zanimljiv animirani sadržaj u skladu sa izgledom vašeg sajta i strategijom marketing kampanje.

Kao i u prethodnom primeru, video reklame na Youtubu i srodnim sajtovima ograničene su samo vašim budžetom, kreativnošću i znanju rada u relevantnim programima.

Kako se Google oglasi naplaćuju?

Google oglasi uglavnom potpadaju pod takozvani PPC (Pay Per Click - plaćanje po kliku) ili PPI (Pay Per Impression - plaćanje po prikazivanju) marketing. Konkretan izbor zavisi od marketing strategije i odabranog načina reklamiranja - neki nude više vrsta dok je kod nekih izbor ograničen, a za neke akcije postoji slobodnije tumačenje određenih termina. Reklamiranje na Youtubu, recimo, podrazumeva da se nakon određenog broja sekundi smatra da je posetilac ostvario klik (ili pregled) iako reklamu nije odgledao do kraja niti je na nju kliknuo.

Osim ovih osnovnih postoje i napredni načini plaćanja koji zavise od konkretne marketing strategije. Klijent može, recimo, odabrati plaćanje po akviziciji, odnosno odrediti maksimalnu vrednost za koju mu je isplativo da proda proizvod posetiocu sajta koji je kliknuo na njegovu reklamu. Ukoliko je klijentu bitnije da se pojavi na vrhu stranice ili ispred nekog konkurenta postoji opcija da to bude fokus umesto broja poseta ili pregleda reklame.

Od kako je promenjen broj reklama koji se prikazuju na prvoj strani rezultata pretrage, njihov broj je povećan sa tri na četiri pri vrhu ali je ukinuto celih osam koje su se pojavljivale bočno od rezultata, konkurencija je postala mnogo oštrija i napredne tehnike plaćanja više dolaze do izražaja.

Sa druge strane, za Google reklamiranje putem banera, savremene tehnologije koje omogućavaju veću interakciju posetilaca sa sadržajem dozvoljavaju da se oni angažuju i bez klasičnog klika na reklamu koji bi ih odveo sa sajta koji posećuju. Unošenje podataka poput kontaktnih informacija u aplikaciju ili čak prelazak mišem preko oglasa može biti signal Googlu da favorizuje prikazivanje reklame onim korisnicima koji imaju veće šanse da ostvare ovaj vid komunikacije.

Kako se Google oglasi pozicioniraju?

U svakom trenutku, za svaku pretragu koja se ostvari na Googlu, a u pitanju su milijarde pretraga dnevno, za svaku posetu sajtu na kojem je baner sa prostorom za Google oglas, za svako otvaranje Youtube klipa, Google algoritam organizuje aukciju svih klijenata koji se takmiče za plasman na tom prostoru i pobednike nagrađuje prikazom oglasa.

Ukoliko postoji više prostora, kao što su četiri pozicije na vrhu rezultata pretrage, onda će rezultat te aukcije odrediti i njihov redosled prikazivanja - pobednici na vrhu a slabiji ispod njih.

Rezultati aukcije zavise od brojnih faktora - relevantnosti naslova i teksta koje imaju Google oglasi, relevantnost strane i sajta na koju oglas vodi, tačnog poklapanja ključne reči sa terminom pretrage itd. Cena klika koju je klijent spreman da plati samo je jedan od faktora, ali onaj na koji je najlakše uticati.

U interesu Googla je da svojim posetiocima prikazuje što relevantnije oglase. Ukoliko se njihov sadržaj bolje poklapa sa terminima pretrage nego konkurentski, moguća je situacija da je bolje plasirana reklama zapravo jeftinije plaćena nego slabije plasirana. I pored toga, veći budžet i spremnost da se više plati klik na pojedinačnu reklamu obično garantuje bolje rezultate.

U zavisnosti od konkurencije određena je i cena pojedinačnog klika (ili hiljadu prikaza banera). Na ključnim rečima na kojima je konkurencija mala, oglašavanje može biti izuzetno povoljno i vraćati velike prihode u odnosu na ulaganje. Sa druge strane, ukoliko je konkurencija izražena, veoma lako se može doći u situaciju da troškovi oglašavanja premaše prihode, pogotovo ukoliko marketing stručnjak nije dovoljno stručan da o tome na vreme povede računa.

Kako napraviti Google oglas za vaše potrebe?

Google oglasi u rezultatima pretrage

Google oglasi za koje se odlučite treba da prate vaše ciljeve i isplaniranu marketing strategiju. Ukoliko vam je cilj hirurški precizno identifikovati klijente kojima su u tom trenutku potrebne vaše usluge ili proizvodi, onda je reklamiranje po ključnim rečima na stranici pretraživanja najbolji izbor.

Što su vaše usluge specifičnije, manji će biti i broj ključnih reči za koje ćete se nadmetati sa konkurencijom. Kompanija koja se bavi proizvodnjom različitih predmeta od drveta neće imati iste ključne reči kao kompanija koja se bavi proizvodnjom isključivo drvenih kuhinjskih daski - iako će možda na određenim ključnim rečima biti jedni drugima konkurenti.

U zavisnosti od vaših potreba možete dodatno precizirati željene termine - ograničiti ih na tačnu frazu, dodati specifične reči koje pretpostavljaju kupovinu kao što su "cena" ili "prodaja" i slično. Možete ograničiti pretragu na određenu teritoriju i/ili jezik, na određeni period dana i nedelje, kao i na određeni uređaj.

Napredne tehnike daju mogućnost targetiranja korisnika na specifičnim lokacijama poput univerziteta ili aerodroma u određenom gradu ili državi, ili na određenoj udaljenosti u odnosu na referentnu tačku, ali one na žalost još uvek nisu dostupne u našoj zemlji.

I pored toga, sve mogućnosti koje su vam na raspolaganju omogućuju vam da veoma lako identifikujete i predstavite se svojim potencijalnim klijentima i dovedete ih na sajt, pri tome plaćajući samo ostvarene klikove.

Google oglasi na banerima

Google oglasi na banerima imaju nešto drugačiju funkciju. Kao i prethodni i oni mogu donositi posetu vašem sajtu, ali njihova osnovna funkcija je povećanje prisustva vašeg brenda na internetu. Veliki broj prikaza na određenim, profesionalno targetovanim sajtovima može biti dovoljno da podigne svest o vašoj kompaniji i uslugama čak i ukoliko potencijalni klijenti na kraju ne posete vaš sajt.

Za razliku od prethodne vrste, banerima se targetiraju ne osobe koje u tom trenutku imaju potrebu za vašim uslugama već ciljna grupa za koju verujete da ima najveće šanse da sadrži vaše potencijalne klijente.

Kao i u prethodnom tipu oglašavanja možete suziti vašu publiku po lokacijama, jeziku, uređaju i sl., ali ovaj tip reklamiranja daje vam i neke dodatne izuzetno praktične opcije.

Ciljnu grupu možete suziti po demografiji (pol, godine, deca), interesovanjima, imejl listama i slično, ili ih tražiti na listi konkretnih sajtova ili sajtova koji zadovoljavaju određene karakteristike određene marketing strategijom. Na taj način, ukoliko dobro poznajete karakteristike vaših kupaca, iako se reklamirate velikom broju posetilaca različitih sajtova i dalje možete ostvariti veliki profit u okviru vašeg budžeta.

Google video oglasi

Kao i u prethodnom tipu oglašavanja, ciljnu grupu možete suziti po demografiji, interesovanjima i slično, ali i prikazivati na tačno određenim video klipovima ili kanalima, ili u rezultatima pretrage za određene (i srodne) termine. S obzirom da se ovaj tip oglašavanja plaća po pregledu (celog videa ili prvih 30 sekundi), ukoliko je vaša strategija da što veći broj ljudi vidi vaš video, bolji izbor može biti automatsko prikazivanja pre ciljanog videa. Ukoliko je pak vaš cilj da video pregledaju samo oni koje on interesuje, iako zahteva dodatan klik za otvaranje, bolja strategija je prikazivanje u rezultatima pretrage i bočnom meniju.

Najbolja praksa Google oglašavanja

Za koju ćete se kampanju konkretno opredeliti, kako će vam izgledati oglasi, kog će biti formata, gde ćete ih plasirati i kome zavisi od vaše online marketing strategije i ciljeva koje njom želite da postignete. Kampanje koje imaju zadatak da vam povećaju posetu na sajtu neće ličiti na one čiji je cilj promocija brenda. Slično, kampanje koje su usmerene svim osobama koje imaju potrebu za vašim uslugama neće ličiti na one usmerene određenoj konkretnoj ciljnoj grupi. Na vašem marketing stručnjaku je da sve ove podatke uspešno uklopi u vaš budžet i napravi kampanju koja će isporučiti najbolje moguće rezultate.

Najbolju praksu za svaki tip Google AdWords kampanje možete pogledati u tekstu ispod.

Pretraga

Baner

Video

Cilj kampanje

Prodaja konkretne usluge ili proizvoda

Povećanje posete na sajtu

Povećanje broja telefonskih poziva

Povećanje posete lokaciji

Podizanje svesti o brendu u ciljnoj grupi

Povećanje vidljivosti reklame

Povećanje posete na sajtu

Interakcija sa klijentima

Prikazivanje reklamnog video klipa

Povećanje broja pregleda video klipa

Ciljna grupa

Osobe koje aktivno traže proizvode ili usluge

Osobe u blizini lokacije

Odabrana po interesovanjima i/ili demografiji

Posetioci tematskih ili konkretnih sajtova

Postojeći i bivši klijenti i posetioci sajta

Odabrana po interesovanjima i/ili demografiji

Osobe koje aktivno traže video klipove

Posetioci tematskih ili konkretnih kanala

Gledaoci tematskih ili konkretnih video klipova

Izgled reklame

Tekstualni oglas u rezultatima pretrage

Link koji vodi ka sajtu

Dodaci za telefonski poziv, ponudu, lokaciju...

Tekstualni baner na ciljanom sajtu

Statični baner na ciljanom sajtu

Animirani baner na ciljanom sajtu

Interaktivni baner na ciljanom sajtu

Tekstualni opis video klipa sa slikom

Automatski pušten video klip pre traženog

Način plaćanja

Plaćanje po kliku

Plaćanje po akviziciji

Plaćanje za poziciju reklame

Plaćanje za konkurentsku prednost

Plaćanje po 1.000 prikazivanja

Plaćanje po kliku

Plaćanje po pregledu

Plaćanje po kliku

Plaćanje po interakciji

Šta čini uspešnu Google kampanju?

Uspešna Google kampanja zavisi od strategije reklamiranja i ciljeva koje želite da njom ostvarite. Sve dok kampanja daje pozitivne rezultate i prihod od prodaje proizvoda ili usluga je veći od troškova može se reći da je kampanja uspešna. Takođe, ukoliko su vaši ciljevi nematerijalne prirode, recimo povećanje imejl liste posetilaca sajta ili same posete na sajtu koji nema komercijalnu funkciju, ako u okviru budžeta uspevate da ispunite zacrtane ciljeve može se reći da je kampanja uspešna.

Međutim, veoma važan faktor uspešnosti nije samo ostvarivanje ciljeva već i pozitivni ili negativni trend koji kampanja ima na duže staze. Ukoliko uspevate da podignete profitabilnost (ili posetu, ili procenat posete u odnosu na prikaz i sl.) dok vam troškovi ostaju isti ili padaju, na odličnom ste putu.

Sa druge strane, ukoliko ovi faktori padaju dok troškovi ostaju isti ili rastu, to je razlog za zabrinutost i redefinisanje trenutne strategije čak i ukoliko i su i dalje manji od prihoda koje ostvarujete.

Google oglašavanje: Cena naših usluga

Sve napisano i objašnjeno može delovati zastrašujuće nekome ko se tek upoznaje sa celom pričom ali želi da iskoristi mogućnosti reklamiranja na najvećem svetskom pretraživaču. Ukoliko želite da prepustite vođenje Google oglašavanja profesionalcima sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju AdWords kampanjama i razvijanju online strategije za mala i srednja preduzeća, možete to učiniti kontaktirajući nas direktno.

Pišite nam

KAS kontakt - KAS.rs

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za naše usluge ili želite da se konsultujete sa nama pre nego što se odlučite za sledeći poslovni korak, možete nam pisati u svakom trenutku preko kontaktne forme i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.Pošalji