B

Baner

Baner je prostor na sajtu koji se koristi za prikaz vizuelnog (multimedijalnog) sadržaja. U najužem smislu, baner je multimedijalni oglas određenog formata i dimenzija.

V

Video oglasi (Video ads)

Video oglasi su reklamni oglasi koji se automatski prikazuju pre traženog video klipa na Youtubu i partnerskim sajtovima, ili se preporučuju u rezultatima pretrage i povezanim video klipovima.

G

Google AdSense

AdSense je Googlov program namenjen partnerskim sajtovima za automatsko prikazivanje reklamnih banera na osnovu posetilaca i sadržaja sajta.

Google AdWords

Google AdWords je alat za reklamiranje u rezultatima pretrage na Googlu, na drugim Google alatima poput Youtuba, Gmaila, Mapsa itd., kao i na partnerskim sajtovima koji koriste Google pretragu ili iznajmljuju Googlu prostor za prikazivanje reklama na banerima.

Google algoritam

Google algoritmi su programi i funkcije mehanizma pretrage koji za cilj imaju da pronađu najrelevantnije rezultate za traženi termin i rasporede ih po relevantnosti.

Google Analytics

Google Analytics je Google alat čija je funkcija da meri posetu na sajtu, izvor posete, karakteristike posetilaca i kretanje i ponašanje na sajtu, kao i ostvarivanje unapred postavljenih ciljeva.

D

Dodaci oglasu (Ad extensions)

Dodaci oglasu u AdWordsu su elementi koji povećavaju opis, efikasnost i interaktivnost reklame. Dodaci oglasu su opcionalni elementi, a čak i kada su omogućeni mogu ne biti prikazani u zavisnosti od pozicije reklame, konkurencije ili drugih uslova određenih Googlom.

K

Ključna reč (keyword)

Ključna reč je termin, fraza ili deo fraze koju korisnici Googla koriste prilikom pretraživanja, a po kojoj se optimizuje AdWords reklama ili stranica sajta. Razlika između termina pretrage i ključne reči je u tome što je prva sa korisničke strane - fraza koju korisnici Googla traže, dok je duga sa strane marketing i SEO stručnjaka - fraza koja će aktivirati i prikazati reklamu ili stranicu u rezultatima pretrage.

M

Multimedijalni oglasi (Display ads)

U najširem smislu, multimedijalni oglasi su svi oglasi koji nisu ograničeni samo na tekst već imaju i vizuelne kao i interaktivne elemente.

U užem smislu, vezanom za Google AdWords, multimedijalni oglasi su tekstualni, vizuelni ili interaktivni oglasi koji se prikazuju na banerima Google partnerskih sajtova.

O

Odredišna stranica (landing page)

U najširem smislu, odredišna stranica je stranica na sajtu do koje vodi neki link. Drugim rečima, klikom na link dolazi se na odredišnu stranicu.

U užem smislu, vezanom za online oglašavanje, odredišna stranica je stranica na koju vodi oglas kada se na njega klikne.

U užem smislu, vezanom za izradu sajtova, odredišna stranica je glavna (neretko jedina), naslovna stranica na sajtu koja se otvara prilikom posete i posetiocu pruža sažetak svih usluga i sadržaja koje kompanija ili pojedinac nudi.

Oglasi u pretrazi (Search ads)

Oglasi u pretrazi su plaćeni rezultati pretrage koji se nalaze iznad i ispod organskih rezultata pretrage za traženi termin na pretraživaču ili partnerskom sajtu.

Oglasne grupe (Ad groups)

Oglasne grupe su skupine oglasa i ključnih reči po sličnosti. Svaka ključna reč iz određene grupe može aktivirati bilo koji od oglasa iz te grupe ali nijedan iz druge grupe u određenoj reklamnoj kampanji.

Ocena kvaliteta (Quality score)

U Google AdWordsu, ocena kvaliteta je ocena (od 1 do 10) koliko je oglas relevantan za određenu ključnu reč. Ocena kvaliteta zavisi od date ključne reči, opisa oglasa, odredišne stranice i projektovane posete u odnosu na broj prikazivanja. Uz cenu po kliku, ocena kvaliteta je glavni faktor cene Google oglašavanja.

P

Partnerski sajtovi

U AdWordsu, Google partnerski sajtovi su svi sajtovi koji ne pripadaju Googlu ali koriste njegove mehanizme pretrage ili Googlu iznajmljuju prostor za prikazivanje reklamnih banera.

Povratna veza, Dolazna veza (backlink)

Dolazna veza je link na nekom drugom sajtu koji vodi do neke stranice na našem sajtu. Broj dolaznih veza je jedan od glavnih signala Googlu da je stranica kvalitetna i da treba da bude visoko pozicionirana u rezultatima pretrage za relevantne termine.

PPC (Pay Per Click - plati po kliku)

PPC je način plaćanja oglašavanja u kojem se prikazivanje oglasa naplaćuje samo ukoliko je korisnik i kliknuo na oglas.

PPI (Pay Per Impression - plati po prikazivanju)

PPI je način plaćanja oglašavanja u kojem se prikazivanje oglasa naplaćuje svaki put kada se oglas prikaže. U slučaju Googla, naplaćivanje se vrši na svakih 1.000 prikazivanja.

C

CPA (Cost Per Acquisition - cena po konverziji)

Cena po konverziji je vrednost i cena pojedinačne konverzije definisane u okviru Google AdWordsa. U pitanju je modifikovana cena po kliku (CPC) po kojoj se naplaćuje samo onaj klik na oglas koji je na kraju doveo do konverzije.

CPC (Cost Per Click - cena po kliku)

Cena po kliku je vrednost i cena pojedinačnog klika na oglas kada se plaćanje oglašavanja vrši po kliku umesto po prikazivanju (PPC).

CPM (Cost Per Mille - cena na 1.000 prikaza)

Cena na 1.000 prikaza je vrednost i cena svakih 1.000 prikaza oglasa kada se plaćanje oglašavanja vrši po prikazivanju umesto po kliku (PPI).

CTR (Clickthrough Rate - stopa učestalosti)

CTR predstavlja odnos broja klikova na oglas i broja prikazivanja oglasa, i izražava se u procentima. Visok CTR obično je pokazatelj uspešnosti i efikasnosti oglašavanja.