SEO optimizacija sajta za Google i druge pretraživače

SEO optimizacija sajta za Google

SEO optimizacija sajta za Google je termin koje se često pominje u profesionalnim krugovima, među internet marketing stručnjacima, ali i dalje predstavlja određenu nepoznanicu za obične korisnike koji nisu toliko upućeni u samu tematiku a upravo oni od nje mogu imati najveće koristi.

Svakoga dana - svakog trenutka zapravo - ogroman broj korisnika pokušava da pronađe informacije koje su im potrebne i milioni sajtova takmiče se međusobno za što bolju poziciju. Korisnici pre posete sajtu ne znaju ništa o njemu - ne znaju kakav je dizajn, da li su informacije na njemu tačne ili ne, niti da li se na njemu nalazi baš ono što oni pokušavaju da pronađu. A opet, postoji određena hijerarhija koju određuje Google algoritam i rezultati oslikavaju pretpostavku gde je najveća šansa da pronađu odgovor na svoja pitanja.

Na koji način to pretraživači vide sajtove drugačije od nas i odlučuju se za poziciju u rezultatima pretrage i kako im možemo prilagoditi dizajn i sadržaj da obezbedimo što veću posetu i vidljivost na internetu?

Šta je SEO optimizacija sajta?

SEO je skraćenica za Search Engine Optimization ili optimizaciju za pretraživača. To znači da je "SEO optimizacija" pomalo nepravilan termin, iako se kao takav ustalio ne samo u našem jeziku već i engleskom iz kog je potekao.

Šta je SEO optimizacija? SEO je niz akcija i tehnika koje možemo primeniti na sajtu tokom ili nakon njegove izrade kako bismo obezbedili što bolje rezultate u pretraživačima i time osigurali veću posetu. Biti na drugoj, trećoj, desetoj ili pedesetoj strani na Googlu za pretragu određenog termina potpuno je isto - verovatnoća da će vam to doneti posetu na sajtu jednaka je statističkoj greški. Biti na prvoj strani je prioritet a to podrazumeva veliku konkurenciju i sposobnost da se u takvom okruženju izborite za svoje mesto.

SEO = Search Engine Optimization = Optimizacija za pretraživača

SEO je skup tehnika i postupaka

71% klikova dešava se na prvoj strani rezultata

67% klikova je na prvih pet rezultata prve strane

31% klikova je na prvi rezultat pretrage

Manje od 6% klikova je na drugoj, trećoj i kasnijim stranama rezultata

Kako Google vidi vaš sajt?

Način na koji Google posmatra vaš sajt u mnogome se razlikuje od onoga kako on zaista izgleda. Ukoliko želite da vidite približno kroz Googlove oči, iskoristite ovu besplatnu alatku i unesite adresu vašeg sajta. Verovatnoća je da ćete biti iznenađeni rezultatima - nema slika, nema bogatog i interaktivnog sadržaja, nema komplikovanih skripti i efekata - samo ogoljeni tekst i linkovi.

Ovo pomaže Googlu da bolje uporedi milijarde stranica koje ima u svom indeksu i ponudi najrelevantnije rezultate. Ovo takođe znači da su sajtovi rađeni u Flashu, recimo, kao ovaj fenomenalan sajt posvećen Apolo misiji na mesec za Google praktično nevidljivi. Ovako isti sajt izgleda u očima Googla. Prosto neverovatno.

Sve ovo je bitno kao biste shvatili ulogu koju SEO optimizacija treba da ima još u ranoj fazi planiranja i izrade sajta. Google vaš sajt ne gleda već čita, i ako na njemu ne uspe da pronađe relevantne informacije, za njega one praktično ne postoje.

Google vidi uprošćenu verziju sajtova - samo tekst, tagove i linkove

Od slika Google vidi samo ime i tagove

Flash sajtove Google uopšte ne čita

Na koji način Google algoritam sortira rezultate?

Na koji način tačno Google određuje poziciju za svaku pretragu koja se obavlja je poslovna tajna kompanije a i previše je komplikovano da bi stalo u jedan tekst, ma koliko on detaljan bio. Ono što znamo je da postoje faktori, kako na samom sajtu tako i van njega, koji na tu poziciju direktno ili indirektno utiču.

Prilikom svake pretrage Google proverava ove faktore za sve sajtove i sve stranice koje se nalaze u njegovom indeksu i rezultate sortira na osnovu relevantnosti. Vremenom su se ti faktori menjali kako se usavršavao Google algoritam, neki su nestajali, neki su dodavani, i to je proces koji se i dan danas nastavlja. SEO optimizacija je polje koje se stalno menja kako Google i drugi pretraživači pokušavaju da što bolje razumeju potrebe svojih korisnika i razumeju sadržaj i relevantnost stranica koje indeksiraju.

Treba razumeti da je cilj Googla da svojim korisnicima uvek prikaže najbolje rezultate. Najbolji rezultati za svaku pretragu su dobri za sve učesnike - dobri su za korisnike koji brzo i lako dolaze do željenih informacija i usluga, dobri su za sajtove jer relevantan sadržaj povećava posetu i konačno, dobri su i za Google jer bolji rezultati u odnosu na konkurenciju znače da će korisnici ponovo za njih odlučiti u budućnosti. Sve rečeno važi i za druge pretraživače kao što su Bing ili Yahoo, Google je uzet samo kao primer najvećeg i najposećenijeg pretraživača.

Google algoritam upoređuje sve sajtove koji postoje i sortira ih po relevantnosti pretrage

Cilj Googla je uvek najbolji i najrelevantniji rezultat pretrage za korisnika

Koji su glavni faktori dobre pozicije na Googlu?

Faktore koji utiču na rezultate pretrage možemo podeliti u dve opšte kategorije:

  • On-site SEO
  • Off-site SEO

On-site SEO

On-site SEO (nekada i Onsite SEO) predstavlja sve faktore na koje možete direktno uticati na svom sajtu. Faktori kao što su struktura sajta, brzina otvaranja stranica, pojavljivanje i gustina ključnih reči u linku, naslovu, opisu i sadržaju, unutrašnje linkovanje stranica, optimizacija slika i slično su se svi pokazali kao bitni faktori za dobar plasman na Googlu.

Off-site SEO

Pored faktora na koje je moguće direktno uticati na sajtu, postoje i oni koji zavise od relevantnosti našeg sajta u odnosu na konkurente u lokalu, zemlji i generalno u svetu. Svi ovi faktori potpadaju pod Off-site SEO (nekada i Offsite SEO) i na njih nije moguće tako lako uticati. U njih spadaju rang sajta i konkretne stranice, broj spoljnih linkova koji vode ka sajtu, autoritet i rang sajtova sa kojih linkovi potiču itd.

Postoji on-site i off-site SEO

On-site SEO je moguće direktno menjati na sajtu

Off-site SEO je vrednost koju dobijamo od drugih sajtova

Kako su se SEO faktori vremenom menjali?

Od prvog dana Google je sebe pozicionirao kao najboljeg pretraživača na svetu. Ovo je postigao jednostavnim dizajnom koji se brzo otvarao na svim računarima i brzinama konekcije i relevantnim rezultatima pretrage. Ali to nije bio znak da se tu zaustavi već je svoj algoritam stalno unapređivao kako ne bi izgubio stečenu poziciju.

U početku je znak Googlu da je određeni sajt ili stranica relevantna bilo prisutstvo tkz. "meta tagova". Meta tagovi nalazili su se u zaglavlju stranice i davali su kratak opis i ključne reči za koje bi stranica mogla imati vrednost. Vremenom su meta tagovi (uglavnom) napušteni i algoritam je bio u stanju da iz teksta, a na osnovu gustine prisustva određenih fraza prepozna ključne reči za koje bi stranica mogla da ima plasman.

Danas, algoritam je još više napredovao i približio se razumevanju same teme i suštine teksta, kao i namere posetioca. Faktori koji su nekada bili bitni, kao što je odnos broja ključnih reči i dužine članka izgubili su svoj značaj i čak postali signal Googlu da neko pokušava na "veštački" način da poboljša svoju poziciju. Google je uveo kazne za sajtove koji se bave nedozvoljenim radnjama kao što su kupovina linkova, krađa sadržaja, prenatrpanost banerima ili spamovanje.

Google je određivao relevantnost rezultata na osnovu meta tagova

Kasnije je određivao relevantnost rezultata na osnovu prisustva ključne reči na stranici

Danas određuje relevantnost na osnovu konteksta stranice

Google kažnjava agresivno optimizovanje sadržaja i građenje linkova

Kako optimizovati sajt po SEO-u

Indeksiranje stranica

Prvo i osnovno, obezbedite da Google može da uopšte pristupi vašim stranicama i olakšajte mu posao dozvolom indeksiranja i izgradnjom sitemap.xml i robots.txt fajlova. Ovi fajlovi daju uputstva Googlu kako da indeksira vaš sajt, ubrzavaju indeksiranje promena i ograničavaju pristup određenim delovima sajta koje ne želite indeksirane.

Brzina sajta

Obezbedite da se vaš sajt brzo otvara posetiocima, bilo odabirom jednostavnog, ne preterano zahtevnog dizajna, dobrog hosting paketa na brzom serveru, kompresijom sadržaja i keširanjem stranica ili kombinacijom ovih elemenata.

Optimizacija za mobilne uređaje

Uverite se da se vaš sajt ispravno prikazuje na svim vrstama mobilnih uređaja. Brzina otvaranja stranica na telefonu je takođe postala bitan faktor prilikom pozicioniranja, pogotovo za pretrage sa njih.

Struktura sajta

Napravite hijerarhiju sajta pri čemu će se bitnije stranice nalaziti na višoj poziciji od onih manje bitnih, i one će biti čvorišta preko kojih su ostale povezane.

Interno linkovanje

Napravite sistem internog linkovanja na sajtu po ključnim rečima kako biste za određene stranice poslali signal da su relevantne za te termine pretrage.

Optimizacija adresa

Uverite se da adrese na sajtu imaju tekstualne linkove. Ukoliko vam struktura adresa liči na http://kas.rs/?p=5285 umesto na http://kas.rs/seo-optimizacija-sajta-za-google/, Google će imati mnogo veće probleme da pozicionira vaš sajt.

Optimizacija sadržaja po ključnim rečima

Za svaku stranicu koju optimizujte, uverite se da sadrži ključnu reč u naslovu, slikama, adresi, sadržaju i opisu. Više o ključnim rečima i optimizaciji stranica govorićemo kasnije kada budemo pričali o strategiji pozicioniranja na Googlu.

Stvaranje originalanog sadržaja

Stvarajte kvalitetan, originalan i relevantan sadržaj optimizovan po ključnim rečima koji vašim posetiocima pruža određenu vrednost. Izbegavajte dupliranje sadržaja, siromašan (plitak) sadržaj i kopiranje tuđeg sadržaja jer to može prouzrokovati kaznu od Googla.

Građenje autoriteta sajta i stranice

Izgradite autoritet sajta i stranice skupljanjem linkova sa drugih relevantnih sajtova i stranica, pogotovo iz iste ili srodne branše. Uslov za linkovanje je zanimljiv i originalan sadržaj i obično će iziskovati neku vrstu promocije. Izbegavajte kupovinu linkova, pogotovo sa niskokvalitetnih sajtova jer vas Google veoma lako može kazniti oduzimanjem ranga i uklanjanjem rezultata iz pretrage.

Kako povećati posetu na sajtu?

Konačno dolazimo do glavnog pitanja - kako povećati posetu na sajtu? Svi faktori koji utiču na rezultate pretrage imaju svoje mesto i SEO optimizacija sajta za Google bez njih apsolutno nije kompletna, međutim kako bi se postigli što bolji rezultati neophodno je i nešto više - izrada strategije koja će u obzir uzeti ne samo vaš sajt već i njegovu poziciju među konkurencijom, i šire, na internetu.

Kako odabrati ključne reči?

Cilj je pronaći neiskorišćen prostor sa dovoljnim obimom pretrage za određene termine da se isplati stvaranje sadržaja sa tim ključnim rečima, a sa dovoljno niskom konkurencijom da je moguće pozicioniranje među rezultatima pretrage. Zapamtite - cilj je uvek prva strana na Googlu, a na njoj postoji samo deset organskih (neplaćenih) rezultata. Termin koji dnevno ima 100 pretraga a na drugoj ili trećoj smo strani donosiće manju posetu od onog koji ima samo 10 mesečno ali smo prvi rezultat ispred konkurencije.

Pozicioniranje za popularne termine je izuzetno teško, vi niste jedini koji zna da je veći broj pretraga = veća poseta. Najpopularniji pristup ovom problemu je strategija ključnih reči dugog repa - long tail keywords.

Long tail keywords su termini sa tri, četiri, pet i više reči, čiji broj pretraga je mnogo manji ali je lakše pozicionirati se ispred konkurencije. Ultimativni cilj na kraju je ipak pronaći takvu originalnu ključnu reč koju konkurencija još uvek nije otkrila a koja će vam vremenom doneti veliku posetu na sajtu.

Kako uopšte pronaći obim pretrage za bilo koji termin? Google nudi besplatnu alatku u okviru svoje AdWords usluge za Google oglase pod imenom Keyword Planner (potreban je AdWords nalog koji se besplatno otvara vašim Google nalogom, slično Gmailu). U njemu možete videti obim pretrage za željene termine, pronaći nove, srodne, i videti konkurenciju za te termine u AdWordsu koja nije direktni ali je obično dobar pokazatelj konkurencije na naslovnoj strani Googla u organskim rezultatima.

Cilj je uvek prva strana na Googlu

Manji obim pretrage je bolji ukoliko je konkurencija manja

Long tail keywords = termini sa 3 i više reči

Keyword planner nudi proveru obima pretrage

Takođe preporučuje i povezane termine

Dobar je pokazatelj konkurencije za ključnu reč

Kako izgraditi linkove ka sajtu?

Građenje linkova je možda najvažniji ali ujedno i najteži deo onoga što SEO optimizacija sajtova podrazumeva. Linkovi podižu rang stranice na koju upućuju, kao i rang čitavog sajta. Ali ne bilo koji linkovi - linkovi sa sajtova koji su autoritativni, ozbiljni i koji i sami imaju veliki broj linkova koji vode ka njima. Kao što pretpostavljate, dobiti link na nekom od ovih sajtova je izuzetno teško.

Ali ne i nemoguće! Stvaranje izuzetnog sadržaja koji vašim posetiocima daje vrednost i ima viralni potencijal nije nešto na šta su visoko rangirani sajtovi imuni. Naravno, očekivati da će se linkovi sami izgraditi je naivno i određeni nivo promocije je neophodan, ali uz pravi pristup, znanje, iskustvo i, naravno, kvalitet, i to je ostvarivo.

U ponudi na internetu često možete videti izgradnju linkova koje se meri u stotinama ili hiljadama, obično za skromnu nadoknadu u odnosu na rezultat koji je obećan. To je nešto što se zove Black hat SEO i predstavlja primamljivu ali potencijalno opasnu ponudu. Svaka agresivna izgradnja linkova na sajtovima niskog kvaliteta, plitkog sadržaja i/ili sa isključivom funkcijom za reklamiranje i spamovanje može povući reakciju Googlovog Penguin (Pingvin) algoritma i kaznu koja će imati ogromne posledice na poziciju u rezultatima pretrage i posetu na sajtu.

Strpljiva, kvalitetna strategija izgradnje linkova visokog autoriteta uvek će davati najbolje i najkorisnije rezultate.

Rang sajta i stranice je bitan faktor plasmana na Googlu

Linkovi ka sajtu podižu rang stranice i sajta

Što je rang izvora linka veći, veći je i njegov značaj

Dobar i kvalitetan sadržaj podiže verovatnoću gradnje linkova

Black hat SEO je skup SEO radnji koje se kose sa Googlovim preporukama

Agresivna izgradnja linkova može prouzrokovati kaznu od Googla

Kada SEO optimizacija sajtova daje rezultate?

Za razliku od nekih drugih usluga čiji rezultati su vidljivi odmah, SEO optimizacija sajta za Google daje rezultate koji su spori ali najefektivniji. Vidljivost rezultata zavisi od brojnih faktora - indeksiranje sadržaja sajta i sadržaja sajtova konkurencije i dugi proces izgradnje linkova su samo neki od njih - i iako se pozitivan trend može videti i pratiti preko Google Analyticsa (Google Analitike) ili Google Search Console (Google Konzole za Pretragu, raniji Webmaster Tools), obično je potrebno od nekoliko nedelja do čak nekoliko meseci da se stranice vidljivo popnu u rezultatima pretrage. Ovo na žalost stvara dva problema:

  • Nepoverljivost klijenata
  • Lažne stručnjake

Neretko se dešava da se klijenti nerado odluče za SEO optimizaciju uz puno rezervi i budu prevareni od strane "stručnjaka" koji su uzeli novac obećavajući rezultate za nekoliko meseci a koji nikako da dođu. Ovo opet stvara još veće nepoverenje u nešto što je dokazano najbolji i najefikasniji način da ostvarite konkurentsku prednost na internetu.

Ali ako zanemarimo negativne primere koji uvek postoje u svakoj industriji, kvalitetna SEO optimizacija uz stvaranje originalnog i viralnog sadržaja i strpljivu izgradnju linkova pruža ubedljivo najbolji povraćaj uloženih sredstava od svih online marketing strategija.

Rezultati SEO optimizacije nisu vidljivi odmah

Potrebno je i do nekoliko meseci da se vidi krajnji rezultat dobrog SEO-a.

SEO je najefektivniji oblik online marketinga

Ulaganje u SEO obezbeđuje najveći povratak uloženih sredstava

SEO optimizacija sajta: Cena naše usluge

Sve napisano i objašnjeno može delovati zastrašujuće nekome ko se tek upoznaje sa celom pričom ali želi da iskoristi mogućnosti pozicioniranja na najvećem svetskom pretraživaču. Ukoliko želite da prepustite izradu strategije SEO optimizacije i njeno vođenje profesionalcima sa višegodišnjim iskustvom u pozicioniranju biznisa na Googlu i razvijanju online strategije za mala i srednja preduzeća, možete to učiniti kontaktirajući nas direktno.

Pišite nam

KAS kontakt - KAS.rs

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za naše usluge ili želite da se konsultujete sa nama pre nego što se odlučite za sledeći poslovni korak, možete nam pisati u svakom trenutku preko kontaktne forme i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.Pošalji